Časté dotazy


1)Přijímáte nové pacienty?

Bohužel je kapacita v současné době naplněna na maximum. O případných změnách Vás budeme informovat.


2)Co dělat při akutní bolesti?

V případě akutní bolesti pacienty registrované v naší ordinaci ošetříme v nejbližším možném termínu po telefonické domluvě. Pokud se tak stane mimo naše ordinační hodiny, nebo pokud nejste registrováni v naší ordinaci prosím využijte pohotovosti. Stomatologická služba první pomoci v nemocnici Třinec Sosna funguje v soboty, neděle a svátky 8-13hod a ve všední dny lze využít služeb Městské nemocnice v Ostravě na Fifejdách 18- 6hod.


3) Jak postupovat po chirurgickém zákroku (např.vytažení zubu)

V den chirurgického ošetření je třeba vyloučit konzumaci horkých nápojů a potravin, nekouřit a nepít alkohol.V DEN ZÁKROKU NEVYPLACHOVAT ÚSTA! Přísně dodržovat ústní hygienu.Vyloučit veškerou fyzickou námahu, nepředklánět se, nezvedat těžké předměty, během dne ležet a na noc více podkládat hlavu.Při krvácení z rány ničím nevyplachovat, skousnout přes ránu čistý přežehlený kapesník (nebo sterilní tampon) po dobu 10 minut.První dny po ošetření jíst pouze kašovitou stravu. Tvář v oblasti chirurgické rány je třeba chladit - přikládat sáček s ledem přes kapesník. Předepsané léky užívat na doporučení ošetřujícího lékaře.


4) Jak uchovat vyražený zub, než se pacient dostane k lékaři?

Vylomený zub je nejlepší uchovat ve fyziologickém roztoku, stejně dobře ale poslouží roztok na kontaktní čočky nebo mléko.


5) Co znamená, když zuby reagují na chlad nebo teplo?

Příčinou takové bolesti jsou ve většině případů odhalené krčky nebo velmi hluboký kaz. Při vyšetření příčinu jistě odhalíme.


6) Bude to bolet?

Vážnější zákroky provádíme v lokálním umrtvení. Pokud budete mít zájem, anestezii vám aplikujeme i u jednodušších úkonů.


7)Jak dlouho po vrtání kazu nesmím jíst?

U bílých fotokompozitních výplní, smíte jíst hned a jste bez omezení. V případě amalgámových výplní nesmíte jíst dvě hodiny.


8) Pracujete na pojišt'ovny?

Pokud náš pacient je řádným pojištěncem všeobecného zdravotního pojištění, nejběžnější úkony jsou účtovány přímo na pojišt'ovnu.
Je to např. preventivní prohlídka včetně pořízení OPG a RVG snímků a jejich vyhodnocení, anestezie, ošetření zubního kazu u dočasného zubu, léčba chronických onemocnění parodontu, jednoduché extrakce, některé snímatelné náhrady apod.