Zpřísněný hygienický řád z důvodu COVID 19


24 . 3 . 2020

Každou návštěvu ověřujeme telefonicky, při vstupu do nemocnice bude změřena teplota, u nás pak dezinfekce rukou a výplach úst dezinfekčním roztokem. Pacient podepíše prohlášení, že si není vědom své rizikovosti onemocnění. Prosím navštěvovat nás bez doprovodů. Je prováděna pravidelná dezinfekce povrchů, madel apod. jak čekárny, tak ordinace. Snažíme se chránit nás i Vás naše pacienty. 


 

Zpět na aktuality